Притчата за сеяча – един от основните закони на Божието Царство / пастор Румен Митев

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement