СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

http://youtu.be/omX8kFwYzgI

СЛУЖЕЙКИ НА ЖИВИЯ И ИСТИНСКИ БОГ. Квалификация на Божия лидер – духовна утвърденост. 2-ра част.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.