Великите 3 дни – Силата на Възкресението. част 3

Силата на възкресенито!
Святият Дух възкреси Исус. Силата на възкресението е на разположение за всеки един вярващ, защото тази сила те спаси, изцери, възстанови, благослови и ти даде вечен живот. Исус Христос не възкръсна сам. Всеки, който вярва умря заедно с Него и възкръсна заедно с Него. Ние станахме ново творение след това, което Той направи на кръста. Вярвай в силата на Възкресението, тя е на твое разположение!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.