Библейско изучаване – 09.02.2022 – ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

КНИГА ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН 20 ГЛАВА
ЧАСТ ІІІ: Това, което предстои да стане:
ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО НА НАШИЯ
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

БИБЛЕЙСКА ОБОСНОВКА НА ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО
СИМВОЛИЧНО ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЦАРСТВО?
Има християни и богослови, които отхвърлят съществуването на Хилядагодишното царство.
Според тях терминът „хилядагодишно царство” е споменат единствено в Откровение 20.

КАКВО КАЗВА СТАРИЯТ ЗАВЕТ?
Данаил 2 : 31-35, 44
Старият Завет разкрива детайлите на това предстоящо царство на Месия.

ЦАРСТВО, СПОРЕД ЗАВЕТИТЕ В СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ:

ЗАВЕТЪТ НА БОГ С АВРААМ. – Той ще се изпълни в ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО НА МЕСИЯ.

ЗАВЕТЪТ В ПАЛЕСТИНА. – Това обещание никога досега не се е сбъднало напълно.
Но то ще се изпълни именно ПО ВРЕМЕ НА МИЛЕНИУМА.

ЗАВЕТЪТ НА БОГ С ДАВИД (ІІ Царе 7:16). – ИСУС ХРИСТОС Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО на това обещание:
• което отчасти стана при Неговото първо идване на земята,
• и което ще се реализира напълно през време на Милениума.

ЧЕТВЪРТИЯТ ЗАВЕТ Е НОВИЯТ ЗАВЕТ, според който към Христос
ще се обърне:
• както Израел като нация,
• тъй и всеки юдеин поотделно.
Това обещание ще се изпълни именно в Хилядагодишното царство на нашия Господ Исус Христос.

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО
Князът на мира – Исус Христос ще седне на Своя славен престол. – Откровение 20:1-3
Сам Бог ще управлява чрез Сина Си Исус Христос – Лука 1 : 30-33. Данаи 7 : 13-14.
Седалището на управлението на царството ще бъде в Йерусалим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦАРСТВОТО – І Коринтяни 2 : 9, Амос 9 : 13
Това ще бъде време на небивало изобилие – Исая 35 : 1-2. (Йоил 3:18).
Исая 65 : 20, Исая 30 : 26, Римляни 8 : 19-22
И това, защото цялата земя, цялото творение ще живеят в мир, под знамето на спасението.
Римляни 8 : 19-23; Исая 11 : 6-8, Исая 2 : 2-5
Всичко това ще се случи, защото Бог го казва в Библията.
Това царство ще бъде царството:
• което апостолите ожидаха – Деян. 1 : 6
• което и Йерусалим очакваше – Лука 19 : 37-38
Христос, когато учеше учениците Си да се молят с думите:
„ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО”, ИМАШЕ ПРЕДВИД ИМЕННО МИЛЕНИУМА.
Историята на света е устремена към установяване на това Хилядагодишно царство.

РОЛЯТА НА ЦЪРКВАТА ПРЕЗ ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО
Тя ще царува и управлява заедно с Христос. – Откровение 2 : 26-27. Исая 11 : 9

ЕВРЕЙСКИЯТ ХРАМ В ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ХРАМА
ХРАМЪТ И СЛУЖЕНИЕТО В НЕГО
Пълното описание на храма през Хилядагодишното царство е дадено в (Езек. 40:1 до 44:31.)
Аароновото свещенство ще бъде възстановено, за да служат и да принасят жертви (Езек. 44:15-31).

По-важното в случая обаче е:
• да познаваме лично Царя Христос,
• да Му служим тук и сега от цяло сърце,
• да водим души към покаяние пред нозете Му.

За „ДА ДОЙДЕ НЕГОВОТО ЦАРСТВО… НА ЗЕМЯТА.”
Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр.Велико Търново
09.02.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement