Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – 13 глава, 15.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ВЪВЕДЕНИЕ Йоан 13: 1
Това е последната Пасха в земния живот на Господ Исус Христос и четвъртата в Неговото публично служение.

ПОСЛЕДНАТА ПАСХА И ИЗМИВАНЕ КРАКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Йоан 13: 2-20
Тази пасхална вечеря е същата, за която говорят синоптичните
Евангелия, и която е известна още като Тайната вечеря.
Ев. Лука казва, че малко преди това между учениците отново се разразил старият спор за големство (22: 34).
Затова Исус им дава урок по смирение и взаимна любов, като им измива краката.

Водата е символ на водното умиване чрез Словото Божие, за което говори Павел към ефесяните (5: 26).
Това духовно умиване става, когато:
• четем и изучаваме Божието Слово
• когато слушаме то да се проповядва
• когато размишляваме върху него
Тогава то ни очиства от влиянието на злото и на греха около нас и в нас.
С това измиване Исус им напомни казаното в Матей 20: 25-28.
Това общение става възможно чрез непрекъснатото отмиващо действие на Святия Дух и на Словото Божие.
Това което говорим има своя старозаветен преобраз в:
• медния жертвеник, който символизира Божия съд и нуждата от изповядване на греха пред Бога,
• медното море, символизиращо омиването на греховете чрез скъпоценната кръв на Христос.
Христос не може да има общение с един съгрешил светия, обаче Той е готов да го умие и очисти, щом признае греха си и го оставя. Филипяни 2: 3 б

ИСУС ИЗВЕСТЯВА УЧЕНИЦИТЕ СИ ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА Йоан 13: 21-26
Учениците са развълнувани и смутени.
В древния Изток било обичайно домакинът да подаде първия залък на почетния гост.
Юда получава залъка.
Йоан 13: 27-30
Подавайки му залъка, Исус още веднъж поканва Юда да се покае и да се върне в общение със своя Учител и Господ. Но дяволът бил завладял вече сърцето на Юда. Така става, когато някой обърне гръб на Спасителя.

НОВАТА ЗАПОВЕД Йоан 13: 31-35
„Новата заповед”, за която Исус говори тук, това е божията любов.
Ап. Яков нарича тази заповед „съвършения закон на свободата” (1: 25) в противоположност на Мойсеевите
заповеди.
Мойсеевият закон изискваше любов (Втор. 6:5), докато Христовата нова заповед сама по себе си е любов.
Тя отменя старозаветната заповед, като я изпълнява напълно. Галатяни 5 :14.
Докато Мойсеевата заповед заповядва да обичаш ближния си, Христовата заповед гласи: Обичай неприятелите си.”
„Новата заповед” на Христос е написана в сърцето ни от Святия Дух (Евр. 8: 10)
Тя е истинският белег на новородения християнин.

ОТРИЧАНЕТО НА ПЕТЪР ОТ ХРИСТОС Йоан 13: 36-37
Това се отнася за всеки, който иска да следва Господа със собствените си сили.
За тях се отнася написаното в І Коринтяни 10: 12
Истината е, че ние сме склонни да мислим, че можем да извършим всичко, и се обиждаме, когато ни кажат, че не сме в състояние да го сторим.
Нека да се учим от опитността на Павел, който заявява:
„ВСИЧКО МОГА ЧРЕЗ ХРИСТОС, КОЙТО МЕ УКРЕПЯВА!” (Фил. 4: 13)

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
15.06.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement