Библейско изучаване: ЕВРЕИ – ХРИСТОС, НАЧИНАТЕЛЯТ И ЗАВЪРШИТЕЛЯТ НА ВЯРАТА НИ – сряда, 14.12.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ – ХРИСТОС, НАЧИНАТЕЛЯТ И ЗАВЪРШИТЕЛЯТ НА ВЯРАТА НИ
УРОК ПЕТИ: 12 и 13 ГЛАВИ

Евреи 12: 1 Всеки грях ни изхвърля от пътя на общение с Бог. И особено греха на неверието в Христос и в Бога. Трябва да имаме пълно доверие в: Бог и в Христос, Словото Му, и в Божиите обещания.

Евреи 12: 2 По пътя към небето има най-различни гледки-изкушения, които могат да ни отклонят от спасението. Исус е Начинателят на вярата ни. Той единствен и никой друг! Исус също е и Завършителят на вярата ни. Той е Този, Който усъвършенства делото Си в нас чрез Святия Дух.

Евреи 12: 3-11 Не всички християни имат една правилна представа за страданието. Авторът на посланието ни казва, че страданията са част от божия възпитателен метод за Неговите деца. Бог ги допуска:
• за Негова слава,
• за наше добро,
• и за благословение на нас и на другите около нас.
Бог може да обърне злото в добро – Римляни 8: 28. Както лозарят подрязва лозовите пръчки, тъй и Бог ни
изпитва и наказва за наше добро. Защото:
• наказанието от Неговата ръка води до съвършенство,
• любовта Му към нас е безкрайна,
• а плановете Му за нас са непогрешими.
„Мъчителните преживявания, за които ти мислиш, че те разделят от Бог, всъщност те приближават към Него, ако ги понесеш със смирение.”

Евреи 12: 12-14 Господ ни отделя от света за Себе Си – да живеем за Него. І Солунци 4: 3-4, 7; 5: 23 Освещението е прогресивно, нарастващо. В небето ние ще продължим да се усъвършенстваме.

Евреи 12: 15-24 Първо, какво означава изразът „недостигане до Божията благодат”? Второ, какъв е този „горчив корен” тук? – Става дума за отстъпление и за отстъпник от Христос. Това е човек, който се отрича от християнската вяра. Отстъпникът е човек, който се разкайва, но не се покайва истински (ІІ Кор. 7:10)

Евреи 12: 25-29 Тук авторът отправя към читателите си едно сериозно предупреждение: те могат да се отрекат от Христос и да се върнат към юдеизма, обаче това означава да погинат. Заключителните думи на посланието в стих 28 казват: „…ЗАТОВА…” Читателите са определени да влязат в едно непоклатимо царство.
Откровение на Йоан 20-22 посочва, че Хилядагодишното царство на Христос ще подготви пътя за Вечните
векове. Отхвърлим ли благодатта – чака ни пояждащият огън! Евреи 6: 9-12

Евреи 13: 1-6 Апостолът увещава читателите и слушателите си да се упражняват в християнските добродетели. например: Братолюбие, гостолюбие, съчувствие към затворените. Как чудесно приляга тук увещанието на Исус в Матей 25: 36 в. Нравствена и телесна чистота. Християнско задоволство. Филипяни 4: 11-13

Евреи 13:7-17 Тук авторът посочва някои важни верски задължения на християните:
(1) Да помнят и да следват примера на техните духовни наставници.
(2) Да се пазят от лъжеучения и странни вярвания.
(3) Да бъдем готови да понесем презрение и гонения заради Христос.
(4) Да принасяме жертва на възхвала и благодарност към Бог.
(5) Почит към божиите служители. Важно е, защото те се грижат за душите на вярващите.

Евреи 13: 18-25 Авторът препоръчва себе си на молитвите на светиите за него. Служителите се нуждаят от молитвите на светиите. Посланието завършва с прекрасен благослов в Евреи 13: 20-21.

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org

Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от 10.00 , които се записват и излъчват, може да ви носи радост и вдъхновение през цялата седмица. Също така можете системно да се посветите в задълбочено изучаване на Библията всяка сряда малко по-рано от 19.00. Насърчаваме ви да се абонирате за канала ни, за да не пропуснете най-новите публикации.

п-р Димитър Митев
ЕПЦ Филаделфия
гр. Велико Търново
14.12.2022

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement