Божието Царство и Последното Време. Ерата на Църквата – Благодатта и Юбилеен Завет в Христа! ИХ

В Лука 4 глава Исус Помазаникът прокламира ново време на Юбилей за всеки, който вярва в Него по цялата земя. Времето на Църквата и Благодатта сега не е обиконовен Шабат, година на Почивка, а нещо много повече: Завет на Юбилей в Христа. Всеки, който е в Христо е Ново Творение по Божий образ и модел, в съвършената воля на Бог с ново начало и нова съдба на победа. В делото на Изкуплението на Кръста, Христос изработи ново начало за нас и за света! Това е което света очаква да види в Последното време сега.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement