Проект „Вечност“ е мисията на всеки един християнин!

Проект „Вечност“ е мисията на всеки един християнин – да разпространяваме благовестието на всяка човешка душа,
на всяко едно място! Можеш да станеш част, като ни подкрепиш в молитва и даване! Една достигната душа е много по-ценна
от всичко материално на този свят. Нека използваме ресурсите, които Бог ни е дал, за да разширяваме Божието царство заедно

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement