Систематично богословие | 20. Падението на човека | п-р Димитър Лучев

Курс по систематично богословие проведен през 2016 в гр.Сливен. Целта на курса е да представи християнската вяра като цялостна система от вярвания, да изясни основните истини, към които традиционното християнство се придържа и да проследи взаимовръзката между отделните доктрини. Лекциите са предназначени за пастири и проповедници, както и за онези, любознателни християни, които искат да научат повече за съдържанието на своята вяра.

В тази двадесета лекция от поредицата, п-р Лучев продължава своите размисли относно доктрината за човека (антропология), като обръща внимание на идеята за човешкото грехопадение (хамартология) и факторите, които го обуславят.

Повече проповеди и поучения от п-р Димитър Лучев можете да намерите на: www.churchawakening.org,
както и на канала на п-р Лучев в Youtube, за който ви насърчаваме да се абонирате.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.