Свършекът | 9. Разпределение на есхатологичните теми | п-р Димитър Лучев

В настоящата лекция, п-р Лучев прави тематично разпределение, според което оределени текстове от Новия завет би следвало да се разбират като отнасящи се до близкото бъдеще на апостолите – “свършекът”, а други за далечното – “последният ден”. Схемата, която п-р Лучев създава има за цел да помогне на всеки, който се интересува от християнска есхатология бързо и лесно да се ориентира как да подхожда към определен, новозаветен текст. Останалата част от семинара ще бъде посветена на всяка от темите, засегнати в текстове предвиждащи бъдещи събития и на излагане на аргументи в полза на това за кое (близко или далечно) бъдеще говорят те.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.