Вие сте светлина на света |п-р Калоян Курдоманов|

Исус нарече вярващите в Него – светлина на този свят.
А светлината е преобраз на:
– правилната посока и правилния път;
– абсолютната истина, която е непроменима през епохите и поколенията;
– способността, чрез живот покорен на Бога, да изгоним и отблъснем мрака в този свят.

* Гледайте също и „Вие сте сол на земята“ : https://youtu.be/F72Ji5B7NKw

Свържи се с нас:
Църква Вдъхновение Уебсайт: http://www.vdahnovenie.bg
Църква Вдъхновение Facebook: https://goo.gl/e2w2hr
Църква Вдъхновение Instagram: https://goo.gl/xbF2Wp
Църква Вдъхновение YouTube: https://goo.gl/boMwJE
Църква Вдъхновение Неделни богослужения: всяка неделя от 11.00ч., бул. „Дж.Баучер“ 76 /залата на БЧК
п-р Калоян Курдоманов Facebook: https://bit.ly/3jKrBTX

Кои сме ние?
ВДЪХНОВЕНИЕ е съвременна християнска църква, обичаща и следваща Исус Христос.
Ние вярваме, че всеки човек, независимо от възраст, пол или произход, може да открие своят небесен дом в Бог, обичан и приет такъв какъвто е без осъждение. Дом, в който всеки е добре дошъл.
Нашето мото е: “Близо до Бог и близо до хората.”

#ЦъркваВдъхновение #вяра #Христос

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.