„Животът на Йосиф като предобраз на живота на Христос – част 3“ п-р Димитър Лучев 22.02.2017

В последната част от поредицата, Димитър Лучев ни показва финалът на Йосифовата история, като предобраз на помирението на Христос с Неговите братя. П-р Лучив ни дава уникален паралел в края на двете истории: след като бе въздигнат от Фарона и поставен като втори след него, Йосиф не отиде при своите братя, за да ги спаси, защото бе осъзнал значението на сънищата, които Бог му бе дал години по-рано. Той е знаел, че братята му ще дойдат при него. По аналогичен път Христос вече 2 хил.год. “не отива” при Своите братя – евреите. Те трябва да дойдат при Него. През човешката история останалите народи вече са се стекли при нозете на Христос, техният глад ги е довел при Спасителя. Божият народ Израел обаче още не е огладял до толкова, че да направи тази крачка. Според думите на ап. Павел в посланието на Римляните, това неизбежно ще се случи и когато се случи “целият Израел ще се спаси”. Това велико помирение, според пастир Лучев ще бъде е последната фаза на историята, преди настъпването на Божието Царство.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.