Radical Faith 2021 – Божието Слово / Георги Хазърбасанов

Седем неща имаш на разположение, когато четеш Словото на Бог
1 – Словото на Бог е Бог
2 – Словото на Бог е Спасение
3 – Словото на Бог е Изцерение
4 – Словото на Бог е Благодатта
5 – Словото на Бог е Просперириране
6 – Словото на Бог е Благословение
7 – Словото на Бог е Изобилен Живот

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.