5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов

5 Минути на Вяра е ново предаване, което ще има нов епизод всеки ден – 5 минутно видео на различни теми. Кратко и ясно Слово за всеки ден. Тези послания ще са благословение за всеки един, който ги слуша и приема с вяра. Ще помогне в изграждането на вярата ви и да вървите от вяра във вяра, от слава в слава и от сила в сила!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.