Спектакъл „Блудният син“ на църква „Светлина на света“

Спектакъл за Рождество Христово поздрав от децата на
църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов
23.12.2013
Притчата за блудния син – (Лука 15 :11-32) http://biblia.duh-i-istina.net/index.php?k=42&g=15&tr%5B%5D=1

Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме Библията като Божие Слово и я приемаме като върховен авторитет и пътеводител за нашата вяра и живот.
От 2004 г. имаме собствена църковна сграда и непрекъснато се разрастваме. Разполагаме с медицински център, детска занималня, читалище, социални магазини.
Както се вижда и от самото име на църквата ни, ние вярваме, че трябва да бъдем светлина в този свят. Затова не спираме да се опитваме да достигнем до всеки един в нашия град. Член сме на международното, доброволно сдружение на църкви от различни деноминации и съюзи СОС /Christian Outreach Centre/.

КАТЕГОРИЯ:Без категория ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *