ТЕМА; „Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята“, Неделна проповед

ТЕМА; „Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята“
Неделна проповед, с пастор Васил Петров, 6 Ноември 2022 г. от 10:40 часа на живо.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement