5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов – Тема: Ако вярваш ще видиш Божията Слава.

Ако вярваш ще видиш Божията слава (Йоан 11:40). Исус иска да вярваме за всяка една сфера в нашия живот, защото чак тогава ще видим Неговата слава в конкретната област. Няма значение какво е около теб, дори нещо да е мъртво, ако вярваш ще видиш славата на Бог в живота си. Вярата ти ще те води да вървиш в Неговата слава!

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.