5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов – Тема: Фокусирай се на Исус Христос

Фокусирай се на Исус Христос, нека Той да бъде центърът на живота ти. Недей да гледаш проблемите около себе си и да потъваш в тях. Докато твоят фокус е Исус Христос – Спасителят, Господарят, Изцерителят, Снабдителят, Възтановителят, ти ще ходиш над обстоятелствата и предизвикателствата около теб! Ти си призован да се движиш в свръхестественото. Матей 14:26-31

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.