5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов – Тема: Името над всяко друго име.

Ние като вярващи имаме най – силното оръже. Това е Името на Исус Христос. Името, което е над всяко друго име! Болест, бедност, смърт, тъга, стрес и притеснение са имена, но ти можеш да ги отхвърлиш от живота си с името на Исус Христос! Възползвай се от това име. Името, което изцерява, спасява, освобождава, възстановява, снабдява.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.