5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов – Тема: Изобилен живот!

Исус Христос, отивайки на кръста направи всичко възможно и на разположение за нас, за да можем сега да живеем изобилен живот тук на земята, да живеем в преливащата мярка. Йоан 10:10 ни казва, че този, който краде, убива и дава всякакъв вид неприятност в живота ни е дяволът – крадецът. Но Исус Христос дойде да ни даде вечен живот и то в изобилие, докато сме тук на земята. Той е Този, Който ни дава повече от достатъчно.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.