5 Минути на Вяра с Георги Хазърбасанов – Тема: Изцерение

Изцелението е част от изкупителния план на Бог Исая 53:5. Бог иска всеки един да върви в Божествено здраве всеки ден от живота си тук на тази земя. Изцелението е възможно и ни принадлежи. Ние сме изцерени. Исая пророкува, че ние се изцерихме. 2 Петрово потвърждава че ние се изцерихме чрез неговите рани.

КАТЕГОРИЯ:Проповед ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.