църква „Светлина на света“ с пастор Божидар Симеонов

13.02.2013
Проповядва п-р Данчо Петров
Тема: Евангелието от Матей глава 1:18,19,20

18 А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно
20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух

Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме Библията като Божие Слово и я приемаме като върховен авторитет и пътеводител за нашата вяра и живот.
От 2004 г. имаме собствена църковна сграда и непрекъснато се разрастваме. Разполагаме с медицински център, детска занималня, читалище, социални магазини.
Както се вижда и от самото име на църквата ни, ние вярваме, че трябва да бъдем светлина в този свят. Затова не спираме да се опитваме да достигнем до всеки един в нашия град. Член сме на международното, доброволно сдружение на църкви от различни деноминации и съюзи СОС /Christian Outreach Centre/.

КАТЕГОРИЯ:Без категория ЕТИКЕТИ:

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *